كارائي رله سيكل اجاق گاز و مایکروفر

در این قسمت قصد داریم به كارائي رله سيكل اجاق گاز و مایکروفر بپردازیم :

كارائي رله سيكل اجاق گاز و مایکروفررله سيكل اجاق گاز 

شكايات معمول در مورد عدم كارائي رله سيكل اجاق گاز از اين قرارند:

1- المنت پخت حرارت ندارد.

2- المنت جوش حرارت ندارد.

3- المنت پخت چه طور ؟ روشن مي‌ماند.

4- دماي اجاق دقيق نيست.

 

1- شكايت را بررسي نمائيد.

شكايت را با قرار دادن كليد انتخاب كننده، در درجه دلخواه بررسي نمائيد و به همين شكل ترموستات اجاق را هم در درجه دلخواه قرار دهيد. آيا اين عملکرد اجاق كارائي دارد؟ تمامي سيكل‌ها را تست نمائيد.

2- فاكتورهاي خارجي را تست نمائيد.

شما مي‌بايست فاكتورهاي خارجي نامرتبط با وسيله را تست نمائيد، آيا اين وسيله به شكل صحيح نصب گرديده است؟ آيا وسيله با ولتاژ صحيح كار مي‌كند؟

3- برق را قطع كنيد.

قبل از شروع كار بر روي اجاق يا ماكروفر برق را قطع كنيد. براي انجام اين كار به سهولت سيم برق را از پريز خارج نمائيد و يا برق را از پانل فيوز قطع نمائيد. حتماً برق را قطع كنيد.

4- به رله سيكل اجاق دسترسي پيدا كنيد.

براي دسترسي به رله سيكل اجاق، پانل پشتي را جدا كنيد. در بعضي مدل‌ها ابن رله زير اطاقك اجاق قرار دارد.

5- سيكل كردن رله اجاق را تست كنيد.

براي تست كردن، مراحل سيكل رله، تمامي سيم‌ها از رله جدا نمائيد. با استفاده از اهم متر، مقياس اندازه را بر روي R ×1 قرار دهيد. پروب‌ها را بر روي ترمينال‌هاي L و H1 قرار دهيد، مي‌بايستي كه تداوم جريان وجود نداشته باشد. سپس پروب‌ها را بر روي ترمينال‌هاي L و H2 قرار دهيد، مي‌بايست كه تداوم جريان وجود نداشته باشد. حال پروب‌ها را بر روي ترمينال‌هاي R و S قرار دهيد، مي‌بايست كه تداوم جريان داشته باشيم. اگر نمايشگر هیچ چيز را در ميان ترمينال‌هاي R و S نشان نمي دهد، اين حاكي از آن است كه سيم حرارت دهنده در درون رله معيوب مي‌باشد. در اينصورت رله مي‌بايست تعويض گردد.

6- جدا كردن رله سيكل اجاق.

براي جدا كردن رله سيكل اجاق، دو پيچ را كه رله را به كابينت متصل كرده اند جدا نمائيد.

7- نصب رله سيكل جديد.

براي نصب رله سيكل جديد- تمامي مراحل مرحله 6 را به شكل معكوس انجام دهيد. سيم‌ها از رله قديمي را به رله جديد انتقال دهيد. مطمئن باشيد كه سيم‌ها را به ترمينال‌هاي صحيح وصل نمائيد. از نمودار سيم كشي استفاده نمائيد. باقي مانده قطعات را به شكل معكوس از طرز عمل جدا كردن، سر هم نموده و تست نمائيد.

 

تايمر اجاق گاز و مايكروفر 

شكايات معمول در مورد عدم كارائي تايمر اجاق گاز و مايكروفر از اين قرارند:

1- سيكل زماني كار نمي كند.

2- سيكل خود تميزي قابل استفاده نيست.

3- ساعت زمان و تست را نشان نمي دهد.

4- ساعت كار نمي كند.

5- يادآوري كننده دقائق كار نمي كند.

 

1- شكايت را بررسي كنيد.

شكايت را با چرخاندن كنترل‌هاي ساعت به ساعت دقيق بررسي نمائيد، آيا ساعت جلو مي‌افتد؟ بعضي از مدل ها، يادآور كننده دقيقه دارند، اين را سِت نموده و تست كنيد- آيا اين يادآور جلو مي‌افتد؟‌

2- فاكتورهاي خارجي را تست نمائيد.

شما مي‌بايست فاكتورهاي خارجي نامرتبط با دستگاه را چك كنيد. آيا فيوز سوخته است؟ آيا دستگاه ولتاژ صحيح را دارا مي‌باشد؟

3- برق را قطع كنيد.

قبل از شروع كار بر روي اجاق يا ماكروفر برق را قطع كنيد. براي انجام اين كار به سهولت سيم برق را از پريز جدا كنيد يا برق را از پانل فيوز قطع كنيد. حتماً برق را قطع كنيد.

4 به ساعت اجاق يا مايكروفر دسترسي پيدا كنيد.

شما مي‌توانيد به ساعت دسترسي پيدا كنيد به وسيله جدا نمودن پانل پشتي، در مدل هائي كه كنترل‌ها در جلو نصب شده اند، پانل به وسيله دو پيچ در هر دو انتها متصل گرديده است. پيچ‌ها را باز نموده و صفحه پانل را تكان دهيد. مطمئن شويد كه سيم‌ها از قطعات خود جدا نگردند. بعضي از مدل‌ها جدا شونده دارند، صرفاً را بلند كرده و بر روي اجاق قرار دهيد. اين ايده خوبي است كه چيزي را مثل پتو بر روي اجاق در ابتدا قرار داده تا از صدمه ديدن آن جلوگيري كنيد.

بعد، پيچ‌ها را از هم جدا نموده تا به ساعت دسترسي پيدا كنيد، اين پيچ‌ها صفحه پشتي را نگه مي‌دارند. اگر يك اجاق ديواري را تعمير مي‌كنيد پانل كنترل مي‌تواند كه جدا شود با باز كردن درب و باز كردن پيچ هائي كه پانل را در جاي خود نگه مي‌دارند. پيچ هائي كه پانل كنترل را به واحد متصل مي‌كنند مي‌توانند در زير قسمت جلوئي هود باشند و يا در زير پانل كنترل قرار گرفته باشند.

بعضي از پانل‌هاي كنترل لولادار مي‌باشند، صرفاً پانل كنترل را تكان داده و به طرف خود بكشيد تا بتوانيد آن را سرويس نمائيد. در ديگر مدل‌هاي ثابت، براي دسترسي به ساعت مي‌بايستي كه هر دو پانل جلوئي و عقبي جدا گردد. پيچ‌ها را در جاي خود نگه مي‌دارد متصل مي‌كند. پيچ‌ها را باز نمائيد.

5- ساعت اجاق يا مايكروفر را تست نمائيد.

در بعضي مدل ها، اگر ساعت حركت نمي كند، فيوز درون مدار را چك نمائيد. سرپوش سيم‌هاي موتور ساعت را پيدا نمائيد و آنها را از مدار مجزا كنيد. با استفاده از اهم متر، مقياس اندازه را بر روي R×1 قرار دهيد. پروب‌ها را بر روي سرپوش موتور ساعت قرار دهيد، مي‌بايست تداوم جريان داشته باشيم. اگر اينطور نيست، ساعت را تعويض نمائيد.

در بعضي مدل ها، ساعت مورد استفاده قرار مي‌گيرد براي پخت زماني و همينطور براي سيكل خود تميز كردن، براي چك كردن مكانيزم سوئيچ ساعت، سيم‌ها را از سوئيچ ترمينال‌ها جدا نمائيد. با استفاده از اهم متر، مقياس اندازه را بر روي R×1 قرار دهيد. پروب‌ها را بر روي ترمينال‌ها قرار دهيد.

به نمودار سيم كشي توجه كنيد تا ترمينال‌هاي صحيح را تست نمائيد. بعضي از مدل‌ها يك سوئيچ دارند، امّا مدل‌هاي ديگر داراي دو سِت سوئيچ هستند. تداوم جريان براي اتصال سوئيچ در زماني كه به داخل فشار مي‌دهيد و مي‌چرخانيد، دستگيره خاموش و روشن را بر روي ساعت و زماني كه دستگيره به خارج مي‌پرد، را تست نمائيد.

6- جدا نمودن ساعت مايكروفر يا اجاق گاز.

ابتدا دستگيره‌هاي ساعت را از شاخه آن جدا نمائيد. براي جدا نمودن ساعت مايكروفر يا اجاق در اين مدل، از يك پيچ گوشتي براي فشار دادن گيره‌ها كه ساعت را به پانل كنترل متصل كرده اند، استفاده نمائيد. در مدل‌هاي ديگر، ساعت بر روي پانل كنترل قرار گرفته است به وسيله پيچ يا مهره، ساعت را به طرف جلوي مايكروفر يا اجاق بكشيد.

7- نصب يك ساعت جديد مايكروفر يا اجاق گاز.

سيم‌ها را از ساعت قديمي به ساعت جديد منتقل كنيد. مطمئن باشيد كه سيم‌ها را به ترمينال صحيح وصل نمائيد، با توجّه به نمودار سيم كشي، اين كار را انجام دهيد. براي نصب ساعت مايكروفر، صرفاً عمل جدا نمودن آن را به شكل معكوس انجام دهيد.

شما عزیزان می توانید جهت تعمیرات مایكروفر خود با تعمیرگاه ایران ماکرو تماس حاصل فرمایید.