دلایل کار نکردن مایکروفر ال جی

دلایل کار نکردن مایکروفر ال جی

در این مطلب قصد داریم به دلایل کار نکردن مایکروفر ال جی بپردازیم :

دلایل کار نکردن مایکروفر ال جی

مایکروفر ال جی کار نمی کند : قسمت (ها) یا شرط (های) ذکر شده در زیر برای علت هایی است که مایکروویو(مایکروفر) کار نمی کند. از بیشترین احتمال به کمترین احتمال رخ می دهد. با شروع در بالای صفحه هر یک از موارد را چک و یا تست کنید.

اغلب علل شایع و مکرر که مایکروویوها(مایکروفر) کار نمی کنند :

دلایل کار نکردن مایکروفر ال جی

علت ۱ : خط فیوز 

اگر جریان بیش از حد از طریق مدار مایکروویو(مایکروفر) عبور کند،خط فیوز می سوزد. اگر خط فیوز سوخته باشد، مایکروویو روشن نخواهد شد. برای تعیین اینکه فیوز خط سوخته باشد یا نه، از یک مولتی متر برای آزمایش آن برای تداوم استفاده کنید. اگر فیوز داوم ندارد، آن را جایگزین کنید. علاوه بر این، شما باید مسئله ای را که موجب سوختن فیوز می شود، بررسی و حل کند. اگر مسئله اصلی را برطرف نکنید، فیوز جدید نیز خواهد سوخت.

(توجه: اجاق مایکروویو می تواند هزاران ولت برق را در خازن ولتاژ بالا ذخیره کند،حتی پس از اینکه سیم اجاق مایکروویو جدا شده است. با توجه به پتانسیل شوک الکتریکی، جایگزینی قطعات الکترونیکی در مایکروویو بسیار خطرناک است. تکنسین نمایندگی تعمیرات مجاز مایکروفر ال جی باید خط فیوز را جایگزین کند.)

 

علت ۲: کنترل اصلی 

برد کنترل اصلی ممکن است معیوب باشد. با این حال، این حالت به ندرت است. برد های کنترل های اغلب به اشتباه تشخیص داده می شوند. همه قسمت های مرسوم را بررسی کنید. اگر بررسی کرده اید که تمام اجزای دیگر به درستی کار می کنند، برد اصلی را جایگزین کنید.

(توجه: اجاق مایکروویو می تواند هزاران ولت برق را در خازن ولتاژ بالا ذخیره کند، حتی پس از اینکه اجاق مایکروویو از برق جدا شده است. با توجه به پتانسیل شوک الکتریکی، جایگزینی قطعات الکترونیکی در مایکروویو بسیار خطرناک است. تنها یک تکنسین نمایندگی تعمیرات مایکروویو ال جی باید برد کنترل اصلی را جایگزین کند.)

 

علت ۳ : فیوز حرارتی 

اگر مایکروویو بیش از حد گرم شود،فیوز حرارتی برق را به مایکروویو قطع می کند. برای تعیین اینکه آیا فیوز حرارتی سوخته شده است، از یک مولتی متر برای آزمایش آن برای تداوم استفاده کنید. اگر فیوز داوم ندارد، آن را جایگزین کنید. فیوز حرارتی را نمی توان تنظیم مجدد کرد. اگر فیوز سوخته باشد، آن باید جایگزین شود.

(توجه: اجاق مایکروویو می تواند هزاران ولت برق را در خازن ولتاژ بالا ذخیره کند، حتی پس از اینکه اجاق مایکروویو جدا شده است. با توجه به پتانسیل شوک الکتریکی، جایگزینی قطعات الکترونیکی در مایکروویو بسیار خطرناک است. یک تکنسین مجاز نمایندگی تعمیرات مایکروفر ال جی باید فیوز حرارتی را جایگزین کند.)

 

علت ۴ : محافظ فیوز 

اگر مایکروویو(مایکروفر) بیش از حد گرم شود،محافظ حرارتی حفاظت می کند تا ولتاژ را به مایکروویو قطع کند. برای تعیین اینکه آیا محافظ حرارتی در معرض خطا است،از یک مولتی متر برای آزمایش آن برای دوام استفاده کنید. اگر محافظ حرارتی داوم نداشته باشد و نمی تواند تنظیم مجدد شود، باید آن را جایگزین کنید.