عملکرد ترموستات در مایکروویو

در این قسمت به عملکرد ترموستات در مایکروویو می پردازیم :

عملکرد ترموستات در مایکروویوترموستات مايكروفر 

شكايت معمول در مورد عدم كاركرد ترموستات مايكروفر از اين قرارند :

1- المنت حرارتي، داغ نمي شود.

2- المنت جوش حرارت ندارد.

3- پخت تايمري كار نمي كند

4- دماي مايكروفر دقيق نيست.

1- شكايت را بررسي نمائيد-

شكايت را با بررسي كردن اينكه آيا مايكروفِر روشن مي‌شود، بررسي كنيد. به اين ترتيب كه ابتدا كليد انتخاب را بر روي درجه دلخواه قرار دهيد و ترموستات را در درجه‌اي خاص بگذاريد، اين كارائي اجاق و يا مايكروفر عمل مي‌كند؟ در بعضي مدل‌ها تايمر مي‌بايست بر روي Manual قرار بگيرد. از بروشور راهنما براي مدلي كه سرويس مي‌نمائيد، استفاده كنيد.

2- فاكتورهاي خارجي را تست نمائيد-

شما مي‌بايست فاكتورهاي خارجي نامرتبط با وسيله را تست نمائيد، آيا اين وسيله به شكل صحيح نصب گرديده است؟ آيا وسيله با ولتاژ صحيح كار مي‌كند؟

3- برق را قطع كنيد-

قبل از شروع به كار و تعمیر بر روي اجاق يا مايكروفر برق را قطع كنيد. براي انجام اين كار به سهولت سيم برق را از پريز خارج نمائيد و يا برق را از پانل فيوز قطع نمائيد. حتماً برق را قطع كنيد.

4- به ترموستات دسترسي پيدا كنيد-

مي‌توانيد به اين قطعه با استفاده از جدا كردن پانل يا صفحه پشت دسترسي پيدا كنيد. بر روي دستگاه هائي كه داراي پانل كنترل در جلو مي‌باشند، پانل با دو پيچ متصل گرديده است، آنها را باز نموده و پانل كنترل را حركت دهيد. اطمينان حاصل كنيد كه سيم‌ها از قطعات متصل شده جدا نشوند. بعضي از مدل‌ها داراي Back splash مي‌باشند. Back splash را بلند نموده و بر روي اجاق قرار دهيد.

اين ايده خوبي است كه چيزي را بر روي اجاق قرار داده تا از صدمه خوردن آن جلوگيري نمايد. بعد، پيچ‌ها را از Back splash جدا نموده تا به قطعات دسترسي پيدا كنيد، اين پيچ‌ها Back splash را پانل پشتي متصل نموده اند. اگر شما يك اجاق ديواري را تعمير مي‌كنيد، پانل كنترل مي‌تواند به وسيله باز كردن درب و جدا كردن پيچ هائي كه آن را به پانل متصل كرده جدا نمائيد. پيچ هائي كه پانل كنترل را بر واحد متصل نموده اند، ممكن استص كه در زير پانل كنترل و يا زير قسمت جلوئي هود قرار داشته باشند.

بعضي از پانل‌هاي كنترل لولادار هستند، فقط پانل كنترل را برا جدا كردن به سمت خود بكشيد. در بعضي از مدل‌هاي غيرمتحرك (ثابت) ديگر، هر دوي پانل جلوئي و پانل عقب مي‌بايست جدا شوند تا به قطعه دسترسي پيدا كنيد. براي جدا كردن صفحه شيشه اي، پيچ هايئي دو زِه بر روي شيشه قرار دارند كه آن را در جاي خود نگه مي‌دارند، پيچ‌ها و خود زِه را جدا نمائيد. در بعضي از مدل‌ها زِه مي‌بايست كه در ابتدا جدا گردد.

5- اتصالات سوئيچ كنترل ترموستات را تست نمائيد-

براي تست كردن ترموستات اجاق، مي‌بايست كه سوئيچ را براي تداوم جريان در نقاط مختلف اتصال تست نمائيد، فقط سيم هائي را كه براي ترمينال خاص آنها تست را انجام مي‌دهيد را جدا نمائيد، فقط يك جفت سيم را در يك زمان جدا كنيد و براي تداوم جريان تست را انجام دهيد.

6- ترموستات اجاق را تنظيم نمائيد-

قبل از تنظيم هرگونه ترموستات، دماي اجاق مايكروفر(مایکروویو) را تست نمائيد. با استفاده از يك دماسنج اجاق، آن را در وسط اتاقك اجاق قرار دهيد. اطمينان حاصل كنيد كه سرك ترموكوپل به فلز داخل اتصال پيدا نكند. درب اجاق را بسته، اجاق را براي پخت روشن كنيد، ترموستات را بر روي مارك 350 درجه فارنهايت قرار دهيد.

اجازه سيكل 20 تا 30 دقيقه‌اي را به اجاق دهيد. سپس، حداقل و حداكثر دما را براي سه سيكل ثبت نمائيد. سپس، اين دماها را با هم جمع نموده و تقسيم بر ؟؟ نمائيد، اين كار دماي متوسط اجاق را به شما خواهد داد. دماي متوسط محاسبه شده مي‌بايست كه در 25 ±  درجه سِت شده ترموستات باشد.

اگر نه، مي‌بايست كه ترموستات را تنظيم نمائيد. براي تنظيم ترموستات، دسته آن را به طرف بيرون كشيده و آن را جدا نمائيد. در پشت دستگيره ترموستات، حلقه تنظيم وجود دارد. دو پيچ آن را شل نموده و مشخص كننده را به طرف دلخواه حركت دهيد. هر خطي كه مشخص كنند، حركت مي‌كند نشان دهنده 10 درجه مي‌باشد.

اين 10 درجه، درجه تغيير تنظيم ترموستات مي‌باشد. دوباره پيچ‌ها را سفت كرده و دستگيره ترموستات را در جاي خود قرار دهيد. دوباره دماي اجاق را سِت نمائيد. در مدل هائي كه تنظيم دو پشت صفحه را ندارند، ترموستات، اگر دماي محاسبه شده بيش از 25 ± خارج از دماي دلخواه مي‌باشد، مي‌بايست كه تعويض گردد.

7- ترموستات اجاق را جدا نمائيد-

براي تعويض ترموستات در اكثر مدل ها، مي‌بايست كه تيوپ ترموستات را از نگه دارنده هايش جدا نمائيد و آن را از قسمت پشتي اجاق به بيرون فشار دهيد. مواظب باشيد، سيم‌هاي تيوپ مويرگي را قطع ننمائيد، محتويات داخل آن آتش زا مي‌باشند. سپس دو پيچي را كه ترموستات را به پانل كنترل متصل كرده اند را جدا نمائيد. ترموستات را جدا كنيد. براي حال سيم‌هاي ترموستات را دست نزنيد.

8- نصب يك ترموستات جديد-

براي نصب ترموستات جديد، صرفاً عمل جدا كردن آن را به شكل معكوس انجام دهيد. سيم‌ها را يك به يك منتقل نمائيد از ترموستات قديمي به ترموستات جديد، مطمئن باشيد كه سيم‌ها را به ترمينال‌هاي صحيح متصل كنيد، از راهنماي سيم كشي استفاده نمائيد. پانل كنترل را دوباره سر هم كنيد به شكل معكوس كه آن را از هم جدا كرديد و آن را «ري سِت» كنيد و تست نمائيد.

شما عزیزان می توانید جهت تعمیرات مایكروفر خود با تعمیرگاه ایران ماکرو تماس حاصل فرمایید.