نکات نگهداری و تعمیر ماکروفر

نکات نگهداری و تعمیر ماکروفر

در اینجا به نکات نگهداری و تعمیر ماکروفر می پردازیم :

نکات نگهداری و تعمیر ماکروفر

۱. بدنه فلزی باسیم اتصال زمینی(ارت)بررسی کنید که اتصال آن برقرار باشد البته با اهم کم یک اهم متر تست نمائید.

۲. وقتی بچه ها با مایکروفر(مایکروویو) کار میکنند و غذا گرم میکنند روی عملکرد آنها نظارت نمائید.

۳. بیشتر مشکلات مایکروویو در ارتباط با عدم بهره برداری صحیح از دستگاه می باشد.

۴. از مایکروویو درهوای آزاد بیرون منزل استفاده ننمائید.

۵. اجازه ندهید سیم های برق و اتصال به مایکروویو روی لبه ها یا میز یا پیشخوان آشپزخانه آویزان باشد.

۶. همیشه سیم های برق را از سطوح داغ و نزدیک اجاق پخت و پز دور نگه دارید.

۷. هیچ گاه از ظروف فلزی استفاده ننمائید فقط از ظروفی برای پخت وپز در مایکروویو استفاده کنید، که در کتاب آشپزی دستورالعمل و دفترچه ی راهنمای مایکروفر به استفاده از آن ظروف سفارش شده است.

۸. از هیچ نوع موادی که ممکن است در مایکروویتان سبب انفجار شود،استفاده ننمائید.

۹. بعضی از ظروف شیشه ای بسته یا تنگ های پلاستیکی ممکن است در اثر فشار زیاد منفجر شوند.

۱۰. یک ساک کاغذی با غذا داخل مایکروویو میتواند باعث انفجار و آتش سوزی شود، اگر بخار و دود و یا هوا نتواند از سوراخ یا روزنه ای از بالای ساک یا بسته بندی کاغذی خارج شود، آتش درون مایکروویو ممکن است سبب آب شدن حفاظ حرارتی پلاستیکی و پوشش جلو مایکروویو گردد.

درنتیجه یک آتش سوزی هزینه تعمیرات مایکروویو بسیار بالا خواهدشد.

۱۱. فضای داخل مایکروویو همیشه بدون نقص و عیب تمیز نمایید.

۱۲. پختن غذاهای چرب مانند گوشت در مایکروویو ، می تواند باعث تجمع چربی در پشت حفاظ پلاستیکی و پوشش پلاستیکی جلو مایکروفر(مایکروویو) گردد.

درنتیجه این تجمع چربی می تواند افزایش بیش از اندازه جرقه زدن و خسارت به مایکروفر(مایکروویو) را سبب گردد و هزینه هایی بابت تعمیرات مایکروفر(مایکروویو) برای شما در پی خواهد داشت.

۱۳. مایکروویو را بدون هیچ مواد غذایی در داخل آن روشن ننمائید.

نکات نگهداری و تعمیر ماکروفر

نمایندگی تعمیرات مایکروفر(مایکروویو)

اگر برای مایکروفر شما مشکلی جدی به وجود آمد توصیه می کنیم که از دستکاری مایکروفر خود پرهيز كنيد و در اسرع وقت با مرکز تعمیر ماکروفر ایران ماکرو به عنوان یک مرکز کاملا تخصصی تعمیرات مایکرویو تماس بگیرید.