لامپ مگنترون ماکروفر

لامپ مگنترون مایکروفر

در اینجا به لامپ مگنترون مایکروفر می پردازیم :

لامپ مگنترون مایکروفر

لامپ اشعه ساز مگنترون مایکروفر در قسمت بالا و پشت مایکروفر قرار می گیرد امواج کوتاهی با طول موج ۵ اینچ ایجاد می کند. این امواج کوتاه قابلیت حرکت ملکولهای غذا و برخورد آنها با یکدیگر را دارد تا در نتیجه این برخورد و اصطحکاک بوجود آمده غذا گرم شود.

لامپ مگنترون مایکروفر

نکته مهم : در گرم کردن غذا که باید حتما به آن توجه داشت وجود آب در مواد غذایی است که ما گرم می کنیم. زیرا آب بین ملکولی در اثر اصطحکاک گرم و ملکولهای دیگر مواد غذایی را گرم خواهد کرد و در این روند باعث از بین رفتن مقداری از آب موجود در مواد غذایی می شود و غذا خشک تر می گردد.

ساختمان لامپ مگنترون مایکروفر طوری طراحی شده که با رسیدن ولتاژ ۳ تا ۴ هزار ولت به آن و ایجاد میدان مغناطیسی موج های کوتاهی از خود ساطح می نماید، این امواج پس از گذشتن از تونلی وارد محفظه ماکروفر می گردد. اما این امواج چگونه ساخته می شوند، از با تغذیه ۴۰۰۰ ولتی که بوسیله ترانسفورماتور و خازن آن دو برابر کننده ولتاژ و دیود بوجود می آید لامپ مگنترون مایکروفر شروع به کار می کند و الکترونهای دارای بار منفی را بشکل قدرتمندی از کار منفی به طرف آن کشت می راند و این عمل تا زمانی که ۴۰۰۰ ولت عمل می کند، بقوت خود باقی است.

اساس کار لامپ مگنترون مایکروفر 

اگرچه منگترون مایکروفر یک نوع دیود است با یک میدان مغناطیسی مابین کاتد و اند با دو آهنربای ثابت الکترونها در این میدان از طرف کاتد به طرف اند با جنبش دورانی در حرکت هستند و سرانجام به الکترونها به اند می رسند. این ازدحام الکترونها با نیروی ولتاژ زیاد که به لامپ می رسد بوجود می آید و شکل یک چرخ ارابه حرکت می کنند. سرانجام این حرکت الکترونها یک انرژی یا فرکانس بالاست که در این مدار ساخته می شود و به وسیله میله ای به خارج و به داخل محوطه مایکروفر منتقل می گردد و از طریق کانال هدایت امواج در داخل بدنه مایکروفر حال به هر دلیلی آنتن لامپ اشعه صدمه ببیند لامپ مگنترون مایکروفر خراب خواهد شد.

هم چنین اگر ترانسفورماتور ولتاژ بالا خراب شود لامپ مگنترون مایکروفر کار نخواهد کرد اگر خازن ولتاژ بالا آسیب ببیند لامپ منگترون کار نخواهد کرد و هم چنین دیود ولتاژ بالا خراب شود باز هم لامپ منگترون کار نخواهد کرد.

در قسمت بعد به شما نشان خواهم داد که چگونه عیب کلیدهای لای درب مایکروفر را پیدا کنید. در مورد مدار ولتاژ بالای مایکروفر بحث خواهیم کرد، چگونه تعیین کردن محل، برداشتی ها و نصب لامپ مگنترون مایکروفر توضیح داده خواهد شد. چگونگی سرویس و تعمیر مایکروفر بیان خواهد شد، چگونگی تعیین محل و برداشتن برد کنترل معیوب مایکروفر گفته خواهد شد. رفع عیوب مایکروفر بیان خواهد شد.

نمایندگی تعمیرات مایکروفر

تعمیرگاه ایران ماکرو به عنوان نمایندگی تعمیرات مایکروفر به شما توصیه می کند مسائل و مشکلات قسمت ولتاژ بالای تعمیرات مایکروفر را به تعمیرکاران حرفه ای مایکروفر در نمایندگی های تعمیر مایکروفر واگذار کنید. زیرا سرویس و تعمیر مایکروفر می تواند بسیار خطرناک باشد. تعمیرکاران حرفه ای نمایندگی تعمیرات مایکروفر ، مایکروفر را در محل منزل یا در محل کار برایتان نصب خواهند کرد و به شما ضمانت نامه ی کتبی خواهند داد. زیرا سرویس و تعمیر مایکروفر در منزل می تواند بسیار خطرناک باشد.